gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-143296480-1', );

Ekologia

Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna. Z tego powodu nasze procesy produkcyjne są maksymalnie przyjazne dla środowiska. Dzięki kompletacji druku, a więc jednoczesnej produkcji zleceń dla różnych klientów oszczędzamy koszty, ale i papier.

Stosowane przez nas papiery często są certyfikowane w różnych standardach:

Oznaczenie FSC, wprowadzone przez Forest Stewardship Council, daje pewność, że surowce pochodzenia drzewnego pochodzą z lasów zarządzanych odpowiedzialnie zgodnie ze standardem FSC lub spełniają wymagania dotyczące kontroli pochodzenia produktu.

Część z papierów, na których produkujemy posiada również certyfikat Ecolabel (w Polsce spotykana jest również nazwa europejski kwiatek) jest dobrowolny certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską od 1992 roku zarówno produktom, jak i usługom, których cały cykl życia ma jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.
Oznakowanie ekologiczne Ecolabel dla produktów papierniczych jest ogólnym oznaczeniem ekologicznym przyznawanym produktom nowym i przetworzonym. Definiuje ono kryteria emisji, zużycia energii, pochodzenia surowców i zawartości określonych środków chemicznych.