RGB co to jest?

RGB

jeden z modeli przestrzeni barw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw, z których ten model się składa.

  • R – red (czerwony)
  • G – green (zielony)
  • B – blue (niebieski)

Jest to model wynikający z właściwości odbiorczych ludzkiego oka, w którym wrażenie widzenia dowolnej barwy można wywołać przez zmieszanie w ustalonych proporcjach trzech wiązek światła o barwie czerwonej, zielonej i niebieskiej.

Z połączenia tych trzech barw w dowolnych kombinacjach ilościowych można otrzymać szeroki zakres barw pochodnych. Przykładowo z połączenia barwy zielonej i czerwonej powstaje barwa żółta. Do przestrzeni RGB ma zastosowanie synteza addytywna, w której wartości najniższe oznaczają barwę czarną, najwyższe zaś – białą. Model RGB jest jednak modelem teoretycznym, a jego odwzorowanie zależy od urządzenia (ang. device dependent). Co to oznacza? To, że w każdym urządzeniu każda ze składowych może posiadać nieco inną charakterystykę widmową. Czyli każde z urządzeń może posiadać własny zakres barw możliwych do uzyskania.

Zastosowanie

Model RGB miał pierwotnie zastosowanie do techniki analogowej, obecnie ma również do cyfrowej. Jest szeroko wykorzystywany w urządzeniach analizujących obraz (np. aparaty cyfrowe, skanery) oraz w urządzeniach wyświetlających obraz (np. telewizory, monitory komputerowe).

Zapis

Zapis koloru jako model RGB często stosuje się w informatyce do zapisu palety barw w plikach graficznych. Najczęściej stosowany jest 24-bitowy zapis kolorów (po 8 bitów na każdą z barw składowych), w którym każda z barw jest zapisana przy pomocy składowych, które przyjmują wartość z zakresu 0-255. W modelu RGB wartość 0 wszystkich składowych daje kolor czarny, natomiast 255 – kolor biały. W rzadszych przypadkach stosuje się model, w którym przypada po 12 lub 16 bitów na każdą ze składowych, co daje dużo większe możliwości przy manipulowaniu kolorem.

Kolor RGB można obliczyć ze wzoru:
numer koloru = R * 65536+G * 256 + B
gdzie RG i B przyjmują wartość od 0 do 255.

Bardzo ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać przy tworzeniu grafiki jest jej końcowe zastosowanie. Niestety graficy czasem popełniają błąd, ponieważ zapisują pliki drukowe w modelu RGB. Niewątpliwie do zapisu plików drukowych używa się tylko modelu CMYK.

źródło: wikipedia